Trets d’identitat:
L’Escola Bressol és un centre educatiu per a infants de 0-3 anys. És un servei que ajuda a les famílies en el desenvolupament i l’educació dels seus fills i filles.
Quan parlem de nens i nenes més petits de 3 anys, ens referim a infants que estan formant la seva personalitat, que estan fent un procés d’aprenentatges en molts aspectes, que necessiten un tracte molt individual,
que necessiten que la persona adulta els acompanyi en aquest procés respectant el seu ritme i la diversitat de cada infant.

Una mica d’història:
L’Escola Bressol Municipal va ser creada l’any 1972. L’any 1987 es va traslladar a l’Escola Bressol Marrecs. El canvi va representar una ampliació tant del nombre de places com dels espais interiors i exteriors. Al curs 2007-2008 se’n va fer una nova ampliació i es va passar d’atendre 65 infants a poder-hi acollir 100 nens i nenes, amb espais renovats i millorats. El setembre de 2023 s’obre la segona Escola Bressol Municipal de Sant Just, Mainada, a Les Basses de Sant Pere.

Projecte Educatiu de les Escoles Bressol Municipals Marrecs i Mainada (PEC)
En el Projecte Educatiu de Centre (PEC) es marquen els criteris pedagògics i de participació de les Escoles Bressol Municipals de Sant Just Desvern.
· L’Escola Bressol està arrelada a la cultura i a la llengua de l’entorn. Un lloc on els infants conviuen durant unes hores amb altres infants i les seves educadores.
· Ofereix als infants un context de desenvolupament diferent al de la família.
· Facilita que els infants participin activament en el seu desenvolupament i aprenentatge.
· Garanteix que els infants se sentin respectats com a persones, escoltats i estimats.
· Promou que els infants puguin aprendre i expressar-se per mitjà del joc, d’activitats creatives, gaudint i sent feliços.

Pati Escola Marrecs