EE_Espai Familiar

Dins dels nous espais d’ampliació de l’escola bressol, hi ha un espai educatiu
adreçat a infants de 0 a 3 anys no escolaritzats, que assisteixen acompanyats d’una persona adulta (pares/mares, avis, persona que en té cura…).

Els infants hi trobaran:
· grups estables de nens i nenes d’edats semblants
· espais de joc, amb diversitat de material adequat i propostes d’activitats variades, que els ajudin als diferents aspectes del seu desenvolupament cognitiu, emotiu, social…

Les famílies hi trobaran:

· altres persones adultes que viuen situacions similars, amb les quals poden
compartir el que representa l’educació dels infants d’aquesta edat i intercanviar experiències i dubtes al voltant de la seva educació.
· l’acompanyament de professionals del camp de l’educació que ajuden a orientar en aspectes educatius, donen elements de reflexió sobre el desenvolupament dels infants d’aquesta edat. També d’altres professionals que poden intervenir i donar el seu punt de vista sobre temes relacionats amb l’educació i/o el paper de ser mare i pare.

Organització:

· Funciona d’octubre al 15 de juliol.
· Es fan 2 sessions de matí i/o de tarda a la setmana de 2’30 hores.
· Els grups són estables i estan formats per 12 famílies com a màxim.
· Es paga un preu públic.