Vacances
Nadal i Setmana Santa: com la resta de centres escolars públics de Sant Just Desvern
Dies de lliure disposició: 2 dies acordats en el Consell Escolar Municipal.

Horari de l’escola
Obrim de 8 a 17.30 h, de dilluns a divendres, dies laborables.

Servei educatiu, de 9 a 12 h i de 15 a 17 h.

Servei de migdia, de 12 a 15 h (dinar i descans).

Servei d’acollida: de 8 a 8.30 h * / de 8.30 a 9 h / de 17 a 17.30 h *
*Per a infants de més d’un any, quan hagin acabat el procés de familiarització (té un cost afegit). Un mateix infant no pot fer ús del servei d’acollida al matí i a la tarda, el mateix dia.

Cada família pot decidir l’horari en funció de les seves necessitats, sempre respectant els moments dels àpats i descans.

Al setembre, l’horari pot variar en funció dels processos de familiarització.
Sempre cal avís i/o autorització del pare, mare o representant legal per endur-se el nen o nena del centre.

Assistència
Les famílies estan obligades a avisar al centre de la no assistència del seu fill/a. La falta d’assistència no justificada durant més de 20 dies, provoca la baixa de l’infant i la immediata cobertura de la plaça.

Activitats fora del centre
Per tal que els infants puguin gaudir de les sortides que faci l’escola, les famílies hauran d’autoritzar-les per escrit (segons imprès que facilita l’escola).

Material gràfic: fotografies i vídeos
Es demana autorització a les famílies per a la utilització del material gràfic que faci el centre amb finalitats pedagògiques o de divulgació.

Espais
Els espais interiors de l’escola, còmodes, amples, amb molta llum natural i ben distribuïts creen un ambient agradable que facilita la vida en el centre.
Cada grup d’infants disposa d’un espai propi, en el qual es desenvolupa la major part de la jornada escolar.
Està distribuït en racons de joc, amb material a l’abast dels infants, adequat a cada grup d’edat. Algunes activitats es fan en grups reduïts d’infants.
A més dels espais que cada grup d’infants té assignats, l’escola compta amb zones d’ús comú (sala d’usos múltiples, vestíbul, passadissos…).
Els espais del centre permeten el desenvolupament d’altres tipus d’activitats.

Menjador
La cuina és espaiosa i està ben equipada. S’elaboren menús mensuals adaptats a l’edat dels infants i amb variació estacional. També es preparen menús per prescripció mèdica.

Aparcament de cotxets
A l’entrada, hi ha un aparcament per als cotxets dels infants, com a mesura higiènica per evitar que circulin pels espais que els infants utilitzen.

Jardí
L’escola té un jardí amb dimensions suficients per acollir el nombre total d’infants de l’escola bressol que possibilita diversitat de jocs i d’activitats a l’aire lliure.

Cost i finançament
Les escoles bressol Marrecs i Mainada són centres públics municipals. El cost del servei és compartit entre l’Ajuntament, la Diputació, la Generalitat de Catalunya i les famílies.