EE_Orientacions sanitàries

El sistema immunitari dels petits, encara feble, els fa vulnerables a infeccions.
Per tant, convé que no assisteixi a l’escola bressol l’infant malalt, pel seu
benestar i per la resta d’infants del grup.

No s’acceptarà l’entrada a l’escola de cap infant que presenti:

· Temperatura superior a 37,5º
· Diarrea líquida
· Estomatitis (infeccions o llagues a la boca)
· Erupcions i alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatre amb el diagnòstic que indiqui que no són contagioses)
· Conjuntivitis
· Muguet (mal blanc) sense tractament
· Parasitosis intestinal (cucs, làmbies…) sense tractament
· Paràsits capil·lars (polls) fins a la desaparició de l’insecte i de les llémenes
· I totes aquelles malalties contagioses que els infants poden encomanar.

Administració de medicaments en horari escolar:
D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, per poder administrar medicaments als infants, cal que el pare/mare, tutor/tutora, aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre, i l’autorització perquè l’educador o educadora li pugui administrar el medicament.

Quan es posen malalts a l’escola:
Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisarà a la família perquè el vingueu a buscar.